Kardiolog - dr n. med. Tomasz Pawłowski - Gabinet w Mikołowie

GABINET KARDIOLOGICZNY
Mikołów, ul. Pszczyńska 10/1
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:30-19:00, telefon: 32 226 50 40.
Wizyty u kardiologa we wtorki i czwartki od 16:00.

 
pawlowski

Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej mojego gabinetu!

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 1989 roku. W 2002 roku obroniłem tam również pracę doktorską. Tematem mojej rozprawy była „Ocena wpływu działań przeprowadzonych w ramach programu prewencji pierwotnej na ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową u osób z wysoką hipercholesterolemią”. Zdobyłem specjalizację drugiego stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz specjalizację z kardiologii.


Od 1989 roku moja droga zawodowa jest związana z III Oddziałem Kardiologii, III Katedry i Kliniki Kardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach – Ochojcu, gdzie pracuję obecnie na stanowisku zastępcy ordynatora III Oddziału Kardiologii. Swoje doświadczenie w kardiologii zdobyłem podczas wieloletniej pracy w Klinice i Poradni Kardiologicznej. Polem moich zainteresowań naukowych jest prewencja chorób układu krążenia, choroba wieńcowa, ostre zespoły wieńcowe (zawał mięśnia sercowego), nadciśnienie tętnicze, wady serca oraz zaburzenia rytmu i przewodzenia.

Serdecznie witam Państwa w moim gabinecie kardiologicznym, który rozpoczął swą działalność w 1992 roku. Początkowo mieścił się w Mikołowie na ul. Konstytucji 3 maja 23, następnie został przeniesiony na ul. Skotnica 12, aby ostatecznie trafić do nowej siedziby mieszczącej się w Mikołowie ul. Pszczyńska 10. Mam nadzieję, że w obecnym, nowym gabinecie mogę Państwu zapewnić jak najlepsze warunki do przeprowadzania leczenia i diagnostyki.


Do państwa dyspozycji jest rejestracja czynna od poniedziałku do piątku, prowadzona przez wykwalifikowany personel.
W moim gabinecie oferuję pełną diagnostykę nieinwazyjną chorób serca i naczyń. Aby zapewnić swoim pacjentom kompleksową diagnostykę chorób serca i naczyń, współpracuję na stałe z lekarzami innych specjalizacji tj. kardiochirurgiem, chirurgiem naczyniowym i neurologiem. Pacjenci mają możliwość umówienia się na konsultacje i leczenia u tych specjalistów na miejscu w gabinecie. Istnieje również możliwość przeprowadzenia na miejscu następujących konsultacji: chirurgicznej, ortopedycznej, urologicznej, nefrologicznej, endokrynologicznej, diabetologicznej, pulmonologicznej oraz logopedycznej.


Zapewniamy również wykonanie na miejscu badań diagnostycznych serca i naczyń, takich jak: EKG, EKG wysiłkowe, 24-godzinne EKG wykonane metodą Holtera, UKG, USG - Doppler tętnic obwodowych (szyjnych, kręgowych, podstawnych mózgu, wewnątrzczaszkowych, kończyn górnych i dolnych, aorty i tętnic nerkowych), USG żył kończyn dolnych.

Od bieżącego roku oferujemy również naszym pacjentom możliwość wykonania wszystkich badań z krwi i innych materiałów, zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku 7:00-10:00 do punktu pobrań.
 

dr n. med. Tomasz Pawłowski

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.