Kardiolog - dr n. med. Tomasz Pawłowski - Gabinet w Mikołowie

[Aktualizacja, 8 kwietnia 2020]
UWAGA! Laboratorium i jest już czynne i działa w dotychczasowych godzinach czyli od 7:00 do 10:00.

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną (koronawirus) w naszym kraju, zdecydowałem się na podjęcie decyzji o zawieszeniu funkcjonowania NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE do odwołania.

Pacjenci leczeni obecnie w gabinecie kardiologicznym będą mieli możliwość zasięgania porad i konsultacji kardiologicznych telefonicznie w godzinach dotychczasowego działania gabinetu tj. wtorek i czwartek 15.30.-19.00.

Dziękuję za zrozumienie przyczyn podjętej decyzji.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Pawłowski
tel. kom. 602 266 304

dr Tomasz Dybała
tel. kom. ‭602 741 067

 

GABINET KARDIOLOGICZNY
Mikołów, ul. Pszczyńska 10/1
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:30-19:00, telefon: 32 226 50 40.
Wizyty u kardiologa we wtorki i czwartki od 16:00.

 

Pracownia rejestracji EKG metodą Holtera

holter 24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA
Nazwa zwyczajowa: Holter, badanie holterowskie

Badanie EKG metodą Holtera (nazwa pochodzi od nazwiska twórcy) jest 24-godzinnym zapisem krzywych  EKG, w wybranych przypadkach nawet dłuższym np. 48 godzinny. Dzięki temu badaniu można wykryć zaburzenia rytmu i przewodnictwa, ocenić pracę urządzeń wszczepionych pacjentowi (rozrusznik serca, kardiowerter/defibrylator, rozrusznik z funkcją resynchronizacji) oraz ocenić czy w zapisie EKG występują cechy niedokrwienia mięśnia sercowego. 
Ważnymi cechami holtera EKG są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Umożliwia to pełną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

TYPOWE WSKAZANIA DO BADANIA TO:
  • diagnostyka zaburzeń rytmu (kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, nierówna praca serca)
  • bradykardia – nieprawidłowo wolna czynność serca, poniżej 50 uderzeń na minutę - wykluczenie zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych
  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności- aby potwierdzić lub wykluczyć przyczyny kardiologiczne
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
  • ocena działania wszczepionych urządzeń (rozrusznik serca, kardiowerter/defibrylator, rozrusznik z funkcją resynchronizacji )
  • choroba niedokrwienna serca  - ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

OPIS BADANIA
Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry nakleja się specjalne elektrody (które mogą funkcjonować przez ok. 48 godzin) , które łączy się kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest najczęściej do paska lub jest zamocowane na tzw. smyczy , co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Badany jest proszony o prowadzenie w czasie rejestracji notatek , w których powinien opisać swój plan dnia i nocy (co kiedy wykonywał, zakres godzin) oraz ważniejsze wg. pacjenta  wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, o której wystąpiły. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek
i koców elektrycznych oraz manipulować przy rejestratorze. 

Elektrody i aparat zawsze zdejmuje personel medyczny, nie wolno aparatu zdejmować samemu.

WYNIK BADANIA
Wynik badania pacjent otrzymuje w formie raportu pisemnego, który zawiera opis badania z wnioskami z dołączonymi wykresami  EKG wybranych przykładów (np. przykłady występujących zaburzeń rytmu, przewodzenia i niedokrwienia)

CO NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZY ODDAWANIU APARATU
Wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem założonego aparatu (np. odklejanie się elektrod).

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.